Clear Your Eyes

Para sa mga minamahal nating mga kababaihan, siguraduhing malinaw ang inyong mga mata para sa ikaliligaya ng lahat.