October 2006

Not Another Board Exam Controversy

Posted on October 2, 2006

Let’s get over my love stories and my rants being singles. Newscoop muna sa nasagap kong balita nung kailan. Maraming bakla ang sumugod sa opisina ng CiBAC (Commission in Bakla Accreditation and Certification) dahil sa kontrobersyang naganap sa Gay Board Exam. Nagkaroon daw ng leakage at dayaan sa nasabing board exam kung kaya’t sila ay napasugod. Ang fabulosong Gay Board Exam ay ang magpapatunay sa mga bakla kung sila nga ay tunay na bakla o hindi. May mga ilang personalidadRead More