September 2007

Getting Twisted with a Question

Posted on September 3, 2007

Ok guys, kinakailangan ko ang inyong atensyon. Ipagpalagay na kayo ang doktor at mayroon kayong 2 obligasyon: (1) ang maging tapat sa inyong pasyente at (2) ang irespeto ang “privacy” ng inyong pasyente. Ang dalawang ito ay ang bumubuo sa iyong ULTIMATE responsibility sa pasyente mo: ang mapangalagaan ang kanilang KARAPATAN at KALUSUGAN (buhay). Tandaan, na sa sitwasyong ito, kayo ang doktor at hindi ang ibang tauhan sa senaryong babanggitin ko, ok? Dalawa ang inyong pasyente: Si ABC at siRead More